برای دریافت مشاوره رایگان با شماره زیر تماس بگیرید

09155106790

مقالات

سپتامبر 5, 2023
ابزار متحرك مهار سقوط

استاندارد ابزار متحرك مهار سقوط روي تكيه گاه صلب (غيرقابل انعطاف )”

استاندارد ملی ایران ISIRI 1030-1 ST.Edition تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع قسمت اول : ابزار متحرك مهار سقوط روي تكيه گاه صلب غيرقابل […]
می 3, 2023

استاندارد ملی مهارهاي سقوط جمع شونده فال ارستر SRL

استاندارد ملی ایران ISIRI 10298 1ST.Edition ” تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع –  مهارهاي سقوط جمع شونده “ پيشگفتار استاندارد” تجهيزات حفاظت فردي […]
آگوست 6, 2022
استاندارد ملی کمربند ایمنی و لنیارد

استاندارد ملی كمربندهاي استقرار در محل كار ولنيارد هاي محل كار

معرفی استاندارد ملی كمربندهاي استقرار در محل كار ولنيارد هاي محل كار   استاندارد ملی ایران ISIRI 102971 ST.Edition تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط از ارتفاع […]
آوریل 3, 2022
تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع –  طنابهاي دسترسي-  قسمت اول اصول اوليه براي سيستم كاري

استاندار ملی دسترسی با طناب بخش اول

  استاندارد ملی دسترسي با طناب     استاندارد ملی ایران ISIRI 10296-1ST.Edition ” تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع –  طنابهاي دسترسي-  قسمت […]

مشتریان

newlogo1
newlogo2
newlogo3
newlogo5
newlogo4
newlogo6
newlogo7
newlogo81
newlogo9