آوریل 3, 2022

استاندار ملی دسترسی با طناب بخش اول

استاندارد ملی ایران ISIRI 10296-1ST.Edition ” تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع –  طنابهاي دسترسي-  قسمت اول: اصول اوليه براي سيستم كاري
فوریه 7, 2022
ایمنی کار در ارتفاع

تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط (جاذب انرژی)

استاندارد ملی ایران ISIRI 10300 1ST.Edition تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط از ارتفاع( ابزار جاذب انرژی) Personal protective equipment against falls from a height – Energy […]
فوریه 6, 2022
استاندار لنیارد کاردرارتفاع

تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط (لنیارد)

استاندارد ملی ایران ISIRI 102991ST.Edition تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط از ارتفاع
ژانویه 29, 2022

وسايل حفاظت فردی PPE

وسايل حفاظت فردی PPE
ژانویه 13, 2022

نگهداری وتعمیرات سیم بکسل

نگهداری وتعمیرات سیم بکسل 
دسامبر 20, 2021

قوانین مرتبط ROPE ACCESS

قوانین مرتبط ROPE ACCESS
نوامبر 16, 2021
ترتیب بافت رشته های سیم بکسل

ساختمان سیم بکسل

مفتول ها از مواد مختلفی مانند فولاد٬ آهن٬ فولاد ضد زنگ٬ برنز و ... ساخته می شوند اما امروزه بیشتر از جنس فولاد پر کربن استفاده می شود.
نوامبر 16, 2021
هارنس کار درارتفاع پتزل

تجهیرات با طناب در صنعت

تفاوت عمده میان تکنیکهای ورزشی و دسترسی با طناب در صنعت حالت و تعداد طنابهای متصل به فرد در کارگاه میباشد