آگوست 6, 2022
استاندارد ملی کمربند ایمنی و لنیارد

استاندارد ملی كمربندهاي استقرار در محل كار ولنياردهاي محل كار

استاندارد ملی ایران ISIRI 102971 ST.Edition تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط از ارتفاع ( كمربندهاي استقرار در محل كار و لنيارد)
آوریل 3, 2022
تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع –  طنابهاي دسترسي-  قسمت اول اصول اوليه براي سيستم كاري

استاندار ملی دسترسی با طناب بخش اول

استاندارد ملی ایران ISIRI 10296-1ST.Edition ” تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع –  طنابهاي دسترسي-  قسمت اول: اصول اوليه براي سيستم كاري
فوریه 7, 2022
ایمنی کار در ارتفاع

تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط (جاذب انرژی)

استاندارد ملی ایران ISIRI 10300 1ST.Edition تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط از ارتفاع( ابزار جاذب انرژی) Personal protective equipment against falls from a height – Energy […]
فوریه 6, 2022
استاندار لنیارد کاردرارتفاع

تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط (لنیارد)

استاندارد ملی ایران ISIRI 102991ST.Edition تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط از ارتفاع
ژانویه 29, 2022
PPE

وسايل حفاظت فردی PPE

وسايل حفاظت فردی PPE
ژانویه 13, 2022
سیم بکسل

نگهداری وتعمیرات سیم بکسل

نگهداری وتعمیرات سیم بکسل 
دسامبر 20, 2021
لنیارد لایف لاین

قوانین مرتبط ROPE ACCESS

قوانین مرتبط ROPE ACCESS
نوامبر 16, 2021
ترتیب بافت رشته های سیم بکسل

ساختمان سیم بکسل

مفتول ها از مواد مختلفی مانند فولاد٬ آهن٬ فولاد ضد زنگ٬ برنز و ... ساخته می شوند اما امروزه بیشتر از جنس فولاد پر کربن استفاده می شود.