دسامبر 20, 2021
لنیارد لایف لاین

قوانین مرتبط ROPE ACCESS

قوانین مرتبط دسترسی با طناب ROPE ACCESS
نوامبر 16, 2021
ترتیب بافت رشته های سیم بکسل

ساختمان سیم بکسل

مفتول ها از مواد مختلفی مانند فولاد٬ آهن٬ فولاد ضد زنگ٬ برنز و ... ساخته می شوند اما امروزه بیشتر از جنس فولاد پر کربن استفاده می شود.
نوامبر 16, 2021
هارنس کار درارتفاع پتزل

تجهیرات کارباطناب درصنعت Rope Access

تفاوت عمده میان تکنیکهای ورزشی و دسترسی با طناب در صنعت حالت و تعداد طنابهای متصل به فرد در کارگاه میباشد
نوامبر 16, 2021
2

۵گام در ارزیابی ریسك

در بیشتر شركت‏های تجاری و خدماتی و بخش‏های صنایع سبك، خطرات كم و ساده هستند.اینكار ضروری است؛ حتی اگر شما آن خطرات را بشناسید.
نوامبر 3, 2021
img1

آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

هدف از تدوین این آیین‌نامه، ایمن‌سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کلیه کارگاه‌هایی می‌باشد ...