ایمن آفرینان ارتفاع

شرکت ایمن آفرینان ارتفاع E.A.E با اتکا به تخصص اعضای خود و با تجربیاتی که به دست آورده است، تلاش می کند با بهره گیری ازدانش روز در حوزه های مرتبط با سیستم ایمنی کار در ارتفاع شامل شناخت ابزار و وسائل، اشراف کامل نسبت به فعالیت های مختلف ایمنی ، مسائل پزشکی و روانشناختی مربوطه و آشنایی با توجیهات اقتصادی حال حاظر از روش های نوین، با ارئه خدماتی در خور توجه وکارآزموده، گامی مفید در راستای فعالیت های حرفه ای ایمنی کار در ارتفاع از خود برر جای بگذارد.

ادرس : مشهد بلوار شریعتی، شریعتی 67 شماره 11

ایمیل: emenafarinan@gmail.com

شماره های تماس:
09155106790
09360641208