نوامبر 16, 2021
ترتیب بافت رشته های سیم بکسل

ساختمان سیم بکسل

مفتول ها از مواد مختلفی مانند فولاد٬ آهن٬ فولاد ضد زنگ٬ برنز و ... ساخته می شوند اما امروزه بیشتر از جنس فولاد پر کربن استفاده می شود.
نوامبر 16, 2021
هارنس کار درارتفاع پتزل

تجهیرات کارباطناب درصنعت Rope Access

تفاوت عمده میان تکنیکهای ورزشی و دسترسی با طناب در صنعت حالت و تعداد طنابهای متصل به فرد در کارگاه میباشد
نوامبر 16, 2021
2

۵گام در ارزیابی ریسك

در بیشتر شركت‏های تجاری و خدماتی و بخش‏های صنایع سبك، خطرات كم و ساده هستند.اینكار ضروری است؛ حتی اگر شما آن خطرات را بشناسید.
نوامبر 6, 2021
service4

آموزش

ایمن آفرینان ارتفاع
نوامبر 6, 2021
توری نجات

توری ایمنی

ایمن آفرینان ارتفاع
نوامبر 6, 2021
life line

لایف لاین

ایمن آفرینان ارتفاع
نوامبر 3, 2021
img1

آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

هدف از تدوین این آیین‌نامه، ایمن‌سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کلیه کارگاه‌هایی می‌باشد ...
نوامبر 3, 2021
service1

کار با طناب

ایمن آفرینان ارتفاع